لیست خدمات راه اندازی خط تولید ، اطاق تمیز :
-تهیه نقشه ، طراحی و ساخت اتاق تمیز ( clean room) جهت تولید فراورده های غذایی، دارویی، ارایشی و بهداشتی ، شوینده، و مکمل های غذایی شامل فضاهای تولید ، بسته بندی ، ازمایشگاه کنترل کیفیت ، تحقیق و توسعه ، انبار ، تاسیسات ( برق و مکانیک ) ، هواساز، ابساز، طبق اصول GMPو گاید لاین های معتبر .
– تجهیز ماشین الات تولید و بسته بندی از مرحله URS, سفارش ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری ، اموزش اپراتوری .
– استقرار سیستم تضمین کیفیت ، مدیریت کیفیت ، و اموزش .
– تجهیز و راه اندازی ازمایشگاه های کنترل کیفیت( میکروبی – فیزیکو شیمیایی ) ، تحقیق و توسعه، استقرار سیستم GLP , تهیه مستندات و دستورالعمل های مورد نیاز طبق استاندارد های بین المللی ، ایران و ترکیه . در صنایع دارویی، مکمل غذایی ، ارایشی بهداشتی، غذایی ، شوینده ….